Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газарзүйн зургийг ашиглахад төрөл бүрийн нийлмэл дүн шинжилгээ шаардагдах ба уг ажлыг гүйцэтгэхэд ихээхэн хөдөлмөр, хөрөнгө, цаг хугацааг зарцуулдаг байв. XX зууны II хагасаас ……………………………………. ашиглаж эхэлсэн ба энэ систем гарсанаар газарзүйн зургийг ашиглах үйл явц хялбар энгийн түвшинд очжээ.

 • A. Сэдэвчилсэн газарзүйн зураг

 • B. Нийгмийн газарзүйн зураг

 • C. Физик газарзүйн зураг

 • D. Газарзүйн мэдээллийн систем

Оноо: 1

Зогсоолд 24 машин байв. Бүх машины 1 / 4 нь цагаан, ба 1/3 нь хар машин, үлдсэн нь улаан өнгийн машин байсан бол хэдэн улаан машин байсан бэ?

 • А. 4

 • B. 6

 • C. 8

 • D. 10

Оноо: 1

My father __________for his uncle’s farm for more than ten years.

 • A.works

 • B.is working

 • C.has been working

 • D.has been worked

Оноо: 1

Цахилгаан зуухны үнэ 750 000 төгрөг байв. Наадмаар 720 000 төгрөг болж хямдарсан бол хэдэн хувиар хямдарсан бэ?

 • А. 4

 • B. 9.6

 • C. 10.4

 • D. 40

Оноо: 1

The plane _________one hour ago.

 • A.had landed

 • B.has landed

 • C.landed

 • D.was landing

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “1” бүтцийг нэрлэнэ үү. • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

I_________in Osaka at this time last year.

 • A.had worked

 • B.was working

 • C.worked

 • D.had been working

Оноо: 1

Цахилгаан барааны үнэ 850 000 төгрөг байв. Наадмаар 833 000 төгрөг болж хямдарсан бол хэдэн хувиар хямдарсан бэ?

 • А. 2

 • B. 9.8

 • C. 10.2

 • D. 20

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “2” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

My mother_________ dinner by the time we arriived home.

 • A. was cooking

 • B.cooked

 • C. had been cooking

 • D. had cooked

Оноо: 1

Хоёр жуулчин А өртөөнөөс эсрэг зүгт чиглэн, нэгэн зэрэг гарчээ. Хоёр цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай 268 км болов. Хэрэв нэг нь цагт 69 км зам туулсан бол нөгөө жуулчны нэг цагт туулсан замыг олоорой.

 • А. 2

 • B. 65

 • C. 138

 • D. 199

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “4” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

They ________ together for two years before they got married.

 • A. had travelled

 • B.had been travelling

 • C. were travelling

 • D.travelled

Оноо: 1

Хоёр аялагч хотоос эсрэг зүгт чиглэн, нэгэн зэрэг гарчээ. Гурван цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай 267 км болов.Хэрэв нэг нь цагт 49 км хурдтай явсан бол нөгөө аялагчийн хурдыг олоорой.

 • А. 3

 • B. 40

 • C. 89

 • D. 218

Оноо: 1

В лимфоцит эс багасах нь эсэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Антигентэй холбогдох чадвар буурч өвчин үүсгэгч ихээр үржих

 • В. Бусад дархлааны эсүүд хэвийн ажиллах

 • С. Антителийн тоо хэмжээ нэмэгдэх

 • D. Антиген антителийн нэгдэл ихээр үүсэх

Оноо: 1

Гемоглобины хэмжээ багасах нь хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Уушигны цулцангийн тоо нэмэгдэх

 • В. Уушигны амьдралын багтаамж буурах

 • С. Уушиг хүчилтөрөгчөөр бага хангагдах

 • D. Бие хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох

Оноо: 1

Ах нь дүүгээс 3 дахин их жимс хураав. Ах 28 кг, дүү 6 кг жимс худалдсаны дараа ах дүү хоёрын жимс тэнцүү болов. Ах дүү хоёр тус бүр хэдэн килограмм жимстэй үлдсэн бэ?

 • А. 5

 • B. 11

 • C. 22

 • D. 34

Оноо: 1

Элэгний каталаза энзим багасах нь хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • A. Элэгний эсийн пероксисомын тоо буурах

 • В. Эсийн доторх пероксисомын хэмжээ нэмэгдэх

 • С. Элэгний эс хорт бодисыг задлах чадвараа ихэсгэх

 • D. Элэгний эс перкосисом агуулсан эсээ нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Нэг дэлгүүр нөгөөгөөс 3 дахин их талх авав. нэгдүгээр дэлгүүр 25 талх, хоёрдугаар дэлгүүр 7 талх худалдсаны дараа хоёр дэлгүүрийн талхны тоо тэнцүү болов. Дэлгүүр тус бүрт хэдэн ширхэг талх үлдсэн бэ?

 • А. 2

 • B. 9

 • C. 18

 • D. 27

Оноо: 1

Коллаген уургийн хэмжээ багасах нь арьсны бүтцэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Арьсны эсүүдийн холбоос гэмтэх

 • В. Арьсны эсүүдийн усны хангамж буурах

 • С. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт буурах

 • D. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт удаашрах

Нийт: 14055