Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн тэмдэглэгээнээс термометрийн заалтыг зөв харах чиглэлийг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Нарны аймгийн хамгийн жижиг гариг аль нь вэ?
 • A. Буд

 • B. Сугар

 • C. Дэлхий

 • D. Ангараг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Do you think physics is ……..than chemistry?

 • A. the most useful

 • B. the more useful

 • C. more useful

 • D. useful

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс аль хэрэгслийг ажиллаж байхад соронзыг ойртуулахад эвдрэх аюултай вэ?

 • A. индүү

 • B. хөрөө

 • C. телевизор

 • D. тоос сорогч

Оноо: 1
 1. Дараах газарзүйн зургийг ажиглаад ямар эх газар болохыг нэрлэнэ үү?

 • A. Өмнөд Америкийн эх газар

 • B. Африкийн эх газар

 • C. Австралийн эх газар

 • D. Хойд Америкийн эх газар

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He is the ……..at math.

 • A. good

 • B. better

 • C. best

 • D. the good

Оноо: 1
 1. Австрали тивийн уугуул иргэдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A. Самичууд

 • B. Бушменууд

 • C. Якутууд

 • D. Аборигенчүүд

Оноо: 1

Өгөгдсөн тэмдэгтэд харгалзах зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. аюултай, аянга

 • B. аюултай, муруй зам, муруй зам

 • C. аюултай, огцом эргэлт

 • D. аюултай, өндөр хүчдэл

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хүн амыг арьсны өнгөөр нь европжуу, монголжуу, негржүү гэж гурван арьтанд ангилдаг. Монголжуу гэж ямар арьтанг хэлэх вэ?
 • A. Хар

 • B. Шар

 • C. Цагаан

 • D. Улаан

Оноо: 1

Мөстэй аягыг дүүртэл ус хийхэд мөс бүрэн хайлсны дараа аяганаас ус асгарах уу.

 • A. асгарна, мөс хайлж ус болно

 • B. асгарахгүй, мөс хайлж ус болсонч

 • C. асгарахгүй, мөс хайлсанч ус нэмэгдэхгүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хүн амын 60 гаруй хувь буюу 4 тэрбум гаруй хүн амьдардаг тив аль вэ?
 • A. Ази тив

 • B. Америк тив

 • C. Европ тив

 • D. Африк тив

Оноо: 1

Нэг биеийн хувьд өглөөний болон өдрийн сүүдрээс аль нь шугаман хэмжээгээрээ их вэ?

 • A. өглөөний

 • B. өдрийн

 • C. адилхан, ялгаа байхгүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Choose the correct answer.

This story is the ……..I have ever heard.

 • A. interesting

 • B. more interesting

 • C. most interested

 • D. most interesting.

Оноо: 1

Мөнгөний картнаас соронзыг хол байлгах шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. картны мэдрэгч замыг гэмтээнэ

 • B. картан дээр бичигдсэн мэдээллийг гэмтээнэ

 • C. картны өнгийг өөрчилнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Цахилгаан дамжуулдаг хэрэгслийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. даавуу

 • B. резин

 • C. харандаан бал

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Шингэн зүйлийг нэг савнаас өөр саванд юүлэхэд хэлбэр нь өөрчлөгдөх үү?

 • A. өөрчлөгдөнө, тухайн савныхаа хэлбэрийг хадгална

 • B. өөрчлөгдөхгүй, эхний савныхаа хэлбэрийг хадгална

 • C. өөрчлөгдөнө, эхний савныхаа хэлбэрийг хадгална

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нэг биеийн хувьд өглөө, өдрийн сүүдэр шугаман хэмжээгээрээ ялгаатай байдаг шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. нарны тусах өнцөг өөр, өөр

 • B. нарны тусах эрчим өөр, өөр

 • C. биеийн хэмжээ өөр, өөр

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагтны дэлгэцэнд соронзыг ойр байрлуулж болохгүй шалтгаанд хамааралгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. Дэлгэцийг гэмтээж дүрсний хэлбэр өөрчлөгдөнө.

 • B. Дэлгэцийг гэмтээж өнгө ялгарал муудна.

 • C. Дэлгэц томорно.

 • D. Дэлгэц шатна.

Оноо: 1
 1. Хүйтэн фронт үүсэхэд цаг агаар ямар шинж чанартай болдог вэ?
 • A. Цаг агаар муудаж, тунадас орно

 • B. Цаг агаар дулаарч, тунадас орно

 • C. Цаг агаар дулаарч, тунадас орохгүй

 • D. Цаг агаар муудаж, тунадас орохгүй

Оноо: 1

Компьютерийн дэлгэцэнд соронзыг ойр байрлуулж болохгүй хамгийн чухал шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. Дэлгэцийг гэмтээж дүрсний хэлбэр өөрчлөгдөнө.

 • B. Дэлгэцийг гэмтээж өнгө ялгарал муудна.

 • C. Дэлгэц томорно.

 • D. Дэлгэц шатна.

Нийт: 14055